HỘ KINH DOANH VÂN PHẠM

Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng, TDP2, thị trấn Đắk Mâm,
huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

– Điện thoại: 0941427679

– Website: hkdvanpham.com